Services

CRM
CONSULTING

Cung cấp các giải pháp CRM toàn diện từ tư vấn chiến lược, tùy chỉnh phần mềm đến đào tạo người dùng.

read more
CRM
APPLICATIONS

Giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa hệ thống IT đổi mới thông qua phát triển hệ thống CRM, Data Cleansing & Data Governance.

read more
TRAINING & COACHING

Với các chương trình đào tạo toàn diện và chuyên sâu, doanh nghiệp sẽ áp dụng thành công CRM vào quy trình kinh doanh và giúp người dùng sử dụng hệ thống một cách hiệu quả.

read more
TECHNOLOGY SOLUTIONS

Ứng dụng Conversational AI vào CRM giúp doanh nghiệp mang lại sự hài lòng cho khách hàng bằng cách tối ưu hoá nỗ lực giao tiếp trong các cuộc hội thoại.

read more