TRAINING & COACHING

Chương trình đào tạo
toàn diện
Chương trình đào tạo chuyên sâu giúp tăng độ chấp nhận
của người dùng; theo dõi kênh Youtube miễn phí để tìm hiểu
chức năng mới về CRM ; và hợp tác các chuyên gia của
chúng tôi để đạo tạo đội ngũ của bạn dựa trên dự án thực tế

Đào tạo & Huấn luyện

  • Sử dụng công nghệ một cách không hệ thống sẽ không giải quyết được các vấn đề kinh doanh. Để tối đa hóa lợi của công nghệ và khoản đầu tư của bạn, điều quan trọng là phải trao quyền cho đội nhóm của bạn để họ hiểu, thực hiện và sử dụng hệ thống mới. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo đội nhóm của bạn sẵn sàng đón nhận những thay đổi.
  • Các chuyên gia có kinh nghiệm chuyên môn của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được sự chấp thuận tối đa và áp dụng từ người dùng. Chúng tôi sẽ đánh giá tác động của chương trình mới và đánh giá phong cách làm việc của tổ chức bạn để điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ sao cho tối ưu, tận dụng các công cụ & kỹ thuật đào tạo người dùng mới nhất và cân bằng giữa việc học offline, tương tác và học online.

Tại sao cần phải đào tạo CRM?

Quản trị viên & lập trình viên thành thạo
Trao quyền & khuyến khích người dùng
Rút ngắn thời gian người dùng nhận ra giá trị sản phẩm
Cải thiện thành quả đạt được

Are you ready to talk about the future?